Artykuł, jaki ukazał się w Kurierze Szczecińskim  13.11.2015rgazetapomorska

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Odrywcy” w Szczecinie oraz Niepubliczne Gimnazjum „Odkrywcy” w Goleniowie to szkoły nowe, inne niż wszystkie. Tu uczniowie są naprawdę u siebie, tu też nabierają poczucia własnej godności i sprawiedliwości. Są otwarci i szczerzy. Gotowi do współpracy. Dlaczego? To placówki, w których nie stosuje się modelu edukacji zawartego w określeniu: „zarządzanie strachem”. W tych szkołach uczeń jest naprawdę podmiotem. Skutecznie przyswajając wiedzę, poznając wartości, uczy się też samodzielności i odpowiedzialności.

W szkołach „Odkrywcy” uczniowie są na pierwszym miejscu. Z założenia stworzyliśmy szkoły dla dzieci, a nie jedynie dla nauczycieli. W naszych placówkach edukacja jest naprawdę darmowa, bo szkoły zapewniają uczniom nie tylko wszystkie podręczniki, ale również zeszyty, farby, materiały, o długopisach i ołówkach nie mówiąc.

Przyjęliśmy zasadę, że dziecko ma się uczyć przede wszystkim w szkole, a nie w domu Tak jak rodzice po pracy, tak też dziecko po nauce ma prawo odpoczywać.

Uważamy, że nasz publiczny system szkolny nie jest dobry; nauczyciel pełni w nim funkcję policjanta egzekutora, a nie przewodnika. Efektem takiego systemu są korepetycje, za które płacą rodzice. My wolimy płacić nauczycielom za dodatkowe zajęcia z uczniami, by tego uniknąć. Przywracamy procesowi edukacji jego prawdziwy sens – dziecko ma się uczyć przede wszystkim w szkole. Ma być w centrum uwagi nauczyciela. Powinno też, naszym zdaniem, uczyć się nie dla ocen, lecz z ciekawości świata.

Rację mają ci, którzy twierdzą, że jednym ze źródeł agresji jest poczucie niesprawiedliwości i zakodowane w wyniku własnych złych doświadczeń młodych ludzi przeświadczenie, iż są oni ofiarami. A wchodzenie w rolę ofiary, także ofiary „obcej agresji”, zawsze ma swoje konsekwencje. Jest nią między innymi agresja własna. Koło się zamyka: przemoc rodzi przemoc. Stąd między innymi duży nacisk na to, by nie dawać uczniom powodów do jakichkolwiek wątpliwości w sprawie oceniania czy nierównego traktowania. Sprawiedliwość to fundamentalna zasada naszych szkół i podstawa ich wewnętrznego ładu.

Na swoistej przemocy szkolnej opiera się też opresyjny system w tradycyjnej szkole, gdzie nauczyciel – pan i władca – nakazuje i egzekwuje. W naszych niepublicznych szkołach stwarzamy takie sytuacje edukacyjne, by uczeń sam wymagał od siebie, a nauczyciel był jego przewodnikiem po źródłach wiedzy.

Edukacja domowa – szansą dla dzieci

Prowadzimy także edukację domową dla tych uczniów, których rodzice z różnych powodów rezygnują z posyłania dziecka do szkoły. Zapewniamy bezpłatne podręczniki i inne materiały edukacyjne oraz przyjazną, życzliwą atmosferę podczas egzaminów klasyfikacyjnych. Od wielu lat współpracujemy z rodzinami edukacji domowej, a dyrektorami naszych szkół są mamy, które same uczyły swoje dzieci w domu. Znają więc specyfikę tej formy nauczania. Dla dzieci ze szkoły podstawowej co miesiąc organizujemy warsztaty tematyczne przeprowadzane głównie metodą Montessori. Uczniom gimnazjum zapewniamy bezpłatne konsultacje z nauczycielami przez Skype’a.

Wbrew pozorom edukacja domowa nie jest formą kształcenia jedynie „dla wybranych”, lecz może z powodzeniem objąć wszystkich innych uczniów nie tylko wybitnie zdolnych czy doświadczających trudności. Wszystkie dzieci mogą korzystać z dobrodziejstw tej formy edukacji. Naturalnym środowiskiem dla dziecka jest rodzina, a także środowisko sąsiedzkie i społeczność lokalna. Dzieci nauczane w domu mają przeważnie lepsze relacje społeczne niż ich rówieśnicy ze szkół publicznych. Uczą się konsekwentnie, efektywnie wykorzystując czas. Mają więc więcej czasu wolnego, który wykorzystują na rozwijanie pasji.

Edukacja domowa jest skutecznym sposobem uczenia się. Efektywność ta przekłada się na średnią ocen, która często jest wyższa dla uczących się w domu niż dla uczniów szkół prywatnych i państwowych.

Edukacja domowa pozwala dziecku rozwijać talenty i pokonywać ograniczenia w tempie dla niego odpowiednim.

Zapraszamy do rozmowy o naszej edukacyjnej ofercie.